Aquest tractament prové de Noruega i és un mètode de 30 anys d'evolució en el qual es treballen els dolors musculoesquelètics. Consisteix en la realització d'exercicis amb finalitats terapèutiques en el Redcord Workstation Professional.

L'objectiu principal d'aquesta teràpia consisteix a restaurar els patrons de moviments lliures de dolor i millorar la funció a través d'una important estimulació neuromuscular. Amb el Tractament Neurac volem aconseguir reduir o eliminar el dolor, millorar el control neuromuscular, la coordinació i restaurar rangs de moviments normals i patrons funcionals. Pot disminuir de 4-5 vegades el nombre de sessions habituals de rehabilitació.

Consúltanos por Whatsapp

Si quieres más información rellena este formulario

Por favor, revisa los campos seleccionados
Antes de firmar/enviar tu solicitud, lea y acepte nuestra información básica sobre protección de datos, contenida en nuestra política de uso de datos

Gracias por contactar con nosotros

En la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto con usted